Лекції

 

Лекція "Хімічна рівновага в гомогенній системі. Константа рівноваги. Закон діючих мас для слабких електролітів. Константа електролітичної дисоціації. Ступінь дисоціації. Закон розведення Оствальда"

Лекція "Рівновага в гетерогенній системі. Розчинність і добуток розчинності. Зміщення рівноваги в гетерогенній системі"

Лекція "Кислотно-основна рівновага. Електролітична дисоціація і йонний добуток води. Водневий (рН) та гідроксильний (рОН) показники. Подвійні солі і комплексні сполуки. Особливості їх будови і дисоціації. Типи комплексних сполук"

Лекція "Аніони, їх класифікація. Характерні реакції аніонів І, ІІ і ІІІ аналітичних груп"

Лекція "Кількісний аналіз, його задачі. Методи кількісного аналізу"

Лекція "Гравіметричний метод аналізу. Методи виділення, відгонки та осадження"

 

 

Практичні роботи

 

Практична робота № 4 "Розрахунок маси наважок досліджуваної речовини в гравіметричному аналізі. Розрахунок результатів аналізу, виконаного гравіметричним методом"

 

 

Лабораторні роботи

 

Лабораторна робота № 1 "Катіони I та II аналітичних груп"

Лабораторна робота № 4 "Аніони I аналітичної групи"

Лабораторна робота № 5 "Аніони II та III аналітичних груп"

Лабораторна робота № 6 "Аналіз солі, розчинної у воді"

 

 

Завдання до практичних робіт

 

Тема "Катіони III та IV аналітичних груп"

Тема "Катіони V та VI аналітичних груп"

Тема "Розрахунок маси наважок досліджуваної речовини в гравіметричному аналізі. Розрахунок результатів аналізу, виконаного гравіметричним методом"

 

 

Варіанти

 

Розподіл студентів групи ФБ-10 по варіантах

 

Тестові завдання

 

Тест за темою "Катіони III-VI аналітичних груп"

Самостійна робота за змістовим модулем 1

Самостійна робота за змістовим модулем 2

Тест до лабораторної роботи №4

Тест до лабораторної роботи №5

Тест до лабораторної роботи №6

Тест до практичної роботи №4

 

Модульний контроль

 

Завдання до підсумкового модульного контролю №1

Тест до підсумкового модульного контролю №1

Завдання для виконання підсумкового модульного контролю №1

Завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю №2

Тест до підсумкового модульного контролю №2

Тест до підсумкового модульного контролю №3

Завдання до підсумкового модульного контролю №3

Завдання для виконання підсумкового модульного контролю №3