ОБЛАСНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

          На базі Коледжу НФаУ вже багато років функціонує обласне методичне об’єднання спочатку викладачів хімії, а тепер хімії та біології. Починаючи з 2007/2008 навчального року головою цього об’єднання є кандидат хімічних наук, доцент, викладач-методист Ісаєнко Ю.В. До складу методичного об’єднання входять представники 46 навчальних закладів Харківської області. Засідання проводяться чотири рази на рік (у жовтні, грудні, березні та травні).

   На засіданнях методичного об’єднання значна увага приділяться наступним питанням:

·обміну досвідом по впровадженню в навчальний процес різноманітних методів навчання;

·розгляду застосування новітніх освітніх технологій при викладанні хімічних та біологічних дисциплін;

·розробці навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;

·результати впровадження кредитно-модульної та модульно-рейтингової систем організації навчального процесу;

·аналіз форм і методів контролю засвоєння знань студентами;

·переваги і недоліки використання тестових завдань різних форм при оцінюванні знань;

·встановлення зв’язків з відповідними кафедрами університетів і т.п.