Лекції

 

Лекція за темою "Основні поняття та закони хімії"

Лекція за темою "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома"

Лекція за темою "Хімічний звязок і будова речовини"

Лекція за темою "Основні класи неорганічних сполук"

 

Завдання до практичних робіт

 

Практичне заняття №1 за темою "Основні поняття та закони хімії"

Практичне заняття №2 за темою "Будова атому. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва"

Практичне заняття №3 за темою "Хімічний звязок і будова речовини"

Практичне заняття №4 за темою "Основні класи неорганічних сполук"

Практичне заняття №5 за темою "Хімічні реакції"

Практичне заняття №6 за темою "Розчини"

Практичне заняття №7 за темою "Електролітична дисоціація. Йонні рівняння реакцій"

Практичне заняття №8 за темою "Насичені вуглеводні. Ненасичені вуглеводні"

 

 

Таблиці

 

Таблиця "Основні фізико-хімічні величини"

Таблиця "Розчинність кислот, основ та солей у воді"

Таблиця "Відносні електронегативності за шкалою Полінга. Зв'язок відносних електронегативностей з типом хімічного зв'язку"

Таблиця "Взаємодія сульфатної та нітратної кислот з металами"

Таблиця "Класи неорганічних сполук"

Таблиця "Класи органічних сполук"

Таблиця "Відносні молекулярні маси деяких неорганічних сполук"

Таблиця "Ряд стандартних електродних потенціалів"

 

Контрольні роботи

Контрольна робота №1 "Загальна та неорганічна хімія"

Контрольна робота №2 "Органічна хімія"