Лекції

Модуль 1 "Загальна хімія"

 

Лекція 1. Основні поняття та закони хімії. Закон еквівалентів

Лекція 2. Класи та номенклатура неорганічних сполук

Лекція 3. Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага. Каталіз

Лекція 4. Будова атому та його електронних оболонок

Лекція 5. Періодичний закон Д.І.Менделєєва на основі електронної будови атомів

Лекція 6. Хімічний зв'язок і будова молекул

Лекція 7. Розчини. Способи вираження кількісного складу розчинів

Лекція 8. Властивості розчинів електролітів

Лекція 9. Гідроліз солей

Лекція 10. Окисно-відновні реакції

Лекція 11. Комплексні сполуки

 

Модуль 2 "Неорганічна хімія"

 

Лекція 12. Елементи IА групи. Гідроген

Лекція 13. Елементи IIА групи

Лекція 14. Елементи IIIА групи

Лекція 15. Елементи IVА групи

 

Презентації

 

Презентація до лекції 1. Основні поняття та закони хімії

Презентація до лекції 2. Класи та номенклатура неорганічних сполук

Презентація до лекцій 4 і 5. Будова атома та його електронних оболонок. Періодичний закон Д.І. Менделєєва та його тлумачення на основі електронної будови.

Презентація до лекції 12. Елементи I групи головної підгрупи. Гідроген.

 

Самостійна (індивідуальна) робота

 

Самостійна робота до лекції 1

 

Поточний контроль

(для групи ФБ-20М)
 

Тест до практичної роботи №5

 

Модульний контроль

(для групи ФБ-20М)

 

Завдання до підсумкового модульного контролю №1

Тест до підсумкового модульного контролю №1

Завдання для виконання підсумкового модульного контролю №1

 

Завдання для студентів денного відділення

(для групи ФБ-20М)

 

Завдання до практичної роботи №1

Завдання до практичної роботи №2

Завдання до лабораторної роботи №1

Завдання до практичної роботи №3

Завдання до лабораторної роботи №2

Завдання до практичної роботи №4

Завдання до лабораторної роботи №4

Завдання до практичної роботи №5

 

Завдання для студентів заочного відділення

(для групи ФБЗ-11М)

 

Завдання до лабораторної роботи №1

Завдання до лабораторної роботи №3

Завдання до лабораторної роботи №4

Теми презентацій