Лекції

 

Лекція 1. Основні поняття та закони хімії. Закон еквівалентів.

 

 

 

 

Самостійна (індивідуальна) робота

 

Самостійна робота до лекції 1.