Лекції

Модуль 1 "Загальна хімія"

 

Лекція 1. Основні поняття та закони хімії. Закон еквівалентів

Лекція 2. Класи та номенклатура неорганічних сполук

Лекція 3. Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага. Каталіз

Лекція 4. Будова атому та його електронних оболонок

Лекція 5. Періодичний закон Д.І.Менделєєва на основі електронної будови атомів

Лекція 6. Хімічний зв'язок і будова молекул

Лекція 7. Розчини. Способи вираження кількісного складу розчинів

Лекція 8. Властивості розчинів електролітів

Лекція 9. Гідроліз солей

Лекція 10. Окисно-відновні реакції

Лекція 11. Комплексні сполуки

 

Модуль 2 "Неорганічна хімія"

 

Лекція 12. Елементи IА групи. Гідроген

Лекція 13. Елементи IIА групи

Лекція 14. Елементи IIIА групи

Лекція 15. Елементи IVА групи

Лекція 16. Елементи VА групи

Лекція 17. Елементи VIА групи

Лекція 18. Елементи VIIА групи

Лекція 19. Елементи VIIIА групи

Лекція 20. Елементи IIIB-VB груп

Лекція 21. Елементи VIB групи

Лекція 22. Елементи VIIB групи

Лекція 23. Елементи VIIIB групи

Лекція 24. Елементи IB групи

Лекція 25. Елементи IIB групи

 

Презентації

 

Презентація до лекції 1. Основні поняття та закони хімії

Презентація до лекції 2. Класи та номенклатура неорганічних сполук

Презентація до лекцій 4 і 5. Будова атома та його електронних оболонок. Періодичний закон Д.І. Менделєєва та його тлумачення на основі електронної будови.

Презентація до лекції 12. Елементи I групи головної підгрупи. Гідроген.

 

Таблиці

Таблиця "Основні фізико-хімічні величини"

Таблиця "Розчинність кислот, основ та солей у воді"

Таблиця "Відносні електронегативності за шкалою Полінга. Зв'язок відносних електронегативностей з типом хімічного зв'язку"

Таблиця "Взаємодія сульфатної та нітратної кислот з металами"

Таблиця "Класи неорганічних сполук"

Таблиця "Відносні молекулярні маси деяких неорганічних сполук"

Таблиця "Ряд стандартних електродних потенціалів"

 

 

 

Поточний контроль

(для групи ФБ-10)
 

Тест до практичної роботи №5

Тест до лабораторної роботи №5

Тест до практичної роботи №6

Тест до практичної роботи №7

Тест до практичної роботи №8

 

Модульний контроль

(для групи ФБ-10)

 

Завдання до підсумкового модульного контролю №1

Тест до підсумкового модульного контролю №1

Завдання до підсумкового модульного контролю №2

Тест до підсумкового модульного контролю №2

Завдання для виконання підсумкового модульного контролю №2

Розподіл студентів по варіантах

Завдання для підготовки до комплексної контрольної роботи

 

 

 

Завдання для студентів денного відділення

(для групи ФБ-10)

 

Завдання до практичної роботи №1

Завдання до практичної роботи №2

Завдання до лабораторної роботи №1

Завдання до практичної роботи №3

Завдання до лабораторної роботи №2

Завдання до лабораторної роботи №3

Завдання до практичної роботи №4

Завдання до лабораторної роботи №4

Завдання до практичної роботи №5

Завдання до практичної роботи №6

Завдання до практичної роботи №7

Завдання до практичної роботи №8

 

Завдання для студентів заочного відділення

(для групи МБЗ-11)

 

Розподіл студентів по варіантах

Завдання до лабораторної роботи №1

 

 

Завдання для студентів заочного відділення

(для групи ФБЗ-11м)

 

Розподіл студентів по варіантах

Завдання до лабораторної роботи №1